امنیت وردپرس – wordpress security services

امنیت وردپرس و خدمات امنیتی سایت وردپرس . کانفیگ امنیتی و پشتیبانی امنیتی سایت وردپرس ، رفع هک و مالویر وردپرس . رفع سایت از لیست سایت امنیتی گوگل .

 

وردپرس بیشتر آمار هک را در سال گذشته داشته است . این امر نشان می دهد که علیرغم اهمیت امنیت سایت و امنیت وردپرس توجه کمتری به آن شده که گاهی ضررهای وارده موجب خدشته دارد شدن اعتبار دارنده سایت می شود .

دیدگاه‌تان را بنویسید: