آموزش فعال کردن Gzip compression

فعال کردن gzip باعث افزایش سرعت وب سایت می گردد .

داخل Cpanel شوید

از تب SOFTWARE  گزینه Optimize Website را انتخاب نمائید .

آموزش فعال سازی gzip در cpanel
آموزش فعال سازی gzip در cpanel

سپس گزینه Compress All Content را انتخاب کرده و روی Update Settings کلیک کنید.

 

گزینه Compress All Content را انتخاب کرده و روی Update Settings کلیک کنید.
گزینه Compress All Content را انتخاب کرده و روی Update Settings کلیک کنید.